Sở KH&CN tổ chức hội đồng xét duyệt đề cương đề tài “Nghiên cứu dự báo nhu cầu giáo viên phổ thông và dạy nghề ở An Giang đến năm 2030”

(Cổng TTĐT An Giang)- Ngày 24/8/2015, Hội đồng khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang tổ chức xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu dự báo nhu cầu giáo viên phổ thông và dạy nghề ở An Giang đến năm 2030”.

Hội đồng do PGS.TS. Ngô Minh Oanh, Viện trưởng Viện nghiên cứu giáo dục - Trường Đại học Sư phạm TPHCM làm chủ tịch Hội đồng và TS. Hồ Việt Hiệp - PCT UBND tỉnh An Giang - Phó Chủ tịch Hội đồng và các ủy viên là đại  diện Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội…

 

    Tham gia dự tuyển có 3 tổ chức như sau:

 

    1) Trường Đại học An Giang, do TS. Nguyễn Văn Hòa - chủ nhiệm đề tài.

 

    2) Trung tâm KHXH&NV Trường Đại học An Giang, do ThS. Trần Thị Kim Liên - chủ nhiệm đề tài.

 

    3) Trường Cao đẳng nghề An Giang, do ThS. Phan Thiện Phú - chủ nhiệm đề tài.

 

           Hội đồng khoa học đã nghe các đơn vị tham gia dự tuyển báo cáo thuyết minh đề cương chi tiết của đề tài, qua nhận xét của từng thành viên hội đồng về những mặt mạnh, hạn chế của từng hồ sơ dự tuyển, cho rằng ba đơn vị trên kết hợp thực hiện đề tài là tối ưu nhất, nội dung nghiên cứu sẽ bỗ trợ nhau, hiệu quả nghiên cứu dự báo đến năm 2030 có tính khoa học và thuyết phục cao.

 

           Qua phiếu kín chấm chọn, hồ sơ của ThS. Trần Thị Kim Liên  có điểm số cao nhất, nên được tuyển chọn.

 

           Đề tài được thông qua nhưng phải gia công chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng và nộp lại sau 15 ngày để các thành viên Hội đồng xem xét cho ý kiến nội dung nghiên cứu. Từ kết quả này, Sở KH&CN thực hiện các bước tiếp theo./.

 

                                                                                                                     Tiếp Thu