Tên dự án: 
Tăng cường hiểu biết về chính sách ưu đãi cho học sinh thiệt thòi nhằm đẩy lùi tham nhũng trong giáo dục
Cơ quan chủ trì: 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn
Giám đốc dự án: 
Nguyễn Trúc Lâm
Cơ quan quản lý: 
Ngân hàng Thế giới
Thời gian thực hiện: 
09/2014 – 09/2015
Năm hoàn thành báo cáo: 
2015
Lĩnh vực: 
Giáo dục phòng chống tham nhũng
Nội dung chính: 

Dự án nhằm tăng cường thông tin về chính sách cho học sinh thiệt thòi thông qua việc cung cấp kiến thức trực tiếp và thay đổi nhận thức về phòng chống tham nhũng trong trường học góp phần giảm tham nhũng trong ngành giáo dục địa phương.

Dự án bao gồm các hoạt động sau:

·       Tổ chức phát tài liệu hướng dẫn về các văn bản quy định chính sách giáo dục cho học sinh thiệt thòi và cách thức tìm hiểu, tra cứu thông tin

·         Lồng ghép hướng dẫn nội dung về chính sách ưu đãi giáo dục và công khai minh bạch trong giáo dục cho học sinh trong 2 buổi sinh hoạt chủ nhiệm dựa trên tài liệu tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên về công khai, minh bạch và chống tham nhũng

·         Tổ chức diễn đàn “Thông tin chính sách” cho phụ huynh (mỗi trường 2 buổi vào đầu năm và cuối năm học) để phụ huynh tiếp cận được với chính sách qua đó tăng khả năng thụ hưởng chính sách của học sinh thiệt thòi

·         Cuộc thi hùng biện “Gương sáng thầy trò” được tổ chức ở mỗi trường để thu hút sự quan tâm tìm hiểu của học sinh thiệt thòi với vấn đề chính sách giáo dục

·         Tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên về công khai, minh bạch và phòng chống tham nhũng trong giáo dục giúp cán bộ giáo viên có được nhận thức đúng về vấn đề phòng chống tham nhũng trong giáo dục và những việc làm tích cực góp phần phòng chống tham nhũng, biết cách tổ chức một bài dạy về phòng chống tham nhũng sao cho hiệu quả

·         Xây dựng Ki-ốt thông tin – nơi thường xuyên cập nhật những thông tin về các chính sách mới nhất đang và sẽ được triển khai ở trường

·         Hội thảo đánh giá và xây dựng quy trình công khai thông tin chính sách ưu đãi giáo dục cho các trường phổ thông trên địa bàn huyện Tịnh Biên