Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học An Giang thông báo mời quý thầy, cô tham gia đăng ký tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia thuộc Chương trình KHCN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ trong kế hoạch năm 2015. Thông tin chi tiết xin xem tại địa chỉ Trang tin của Phòng http://riro.agu.edu.vn/?q=vi/node/142. 

Hồ sơ đăng ký gửi về Phòng QLKH & HTQT trước ngày 27/09/2015 để Phòng trình Ban giám hiệu phê duyệt và gửi về Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đúng thời gian quy định.

N.T.L