Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang tổ chức xét duyệt hồ sơ thuyết minh đề tài "Nghiên cứu giải pháp chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp phục vụ quy hoạch sản xuất và phát triển KTXH thị xã Tân Châu"

Sáng ngày 04/9/2015, tại phòng họp Sở, Sở KH&CN đã tổ chức Hội đồng KH&CN tuyển chọn tổ chức chủ trì và xét duyệt hồ sơ thuyết minh đề tài “Nghiên cứu giải pháp chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp phục vụ quy hoạch sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội thị xã Tân Châu” do 02 đơn vị đăng ký dự tuyển là: Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế miền Nam và Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội Nhân văn - Đại học An Giang.

Hội đồng do PGS. TS. Huỳnh Thanh Hùng - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP HCM làm Chủ tịch Hội đồng ; TS. Hồ Việt Hiệp - PCT UBND tỉnh An Giang làm Phó Chủ tịch Hội đồng; cùng các thành viên đến từ Sở KH&CN; Sở Nông nghiệp và PTNT; Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp miền Nam; Trường Đại học Kinh tế TP. HCM; UBND TX. Tân Châu và Văn phòng UBND tỉnh An Giang.

Sau khi đại diện 02 tổ chức đăng ký chủ trì lần lượt báo cáo, Hội đồng đã nghe các thành viên đọc bài nhận xét và đặt câu hỏi, yêu cầu thuyết minh làm rõ các vấn đề có liên quan với từng đề cương ngay sau khi đại diện của đơn vị dự tuyển trình bày thuyết minh. Sau đó, Hội đồng đã tiến hành thảo luận, phân tích từng hồ sơ thuyết minh theo các tiêu chí đã được quy định và chấm chọn từng đề cương một thông qua phiếu đánh giá tuyển chọn và xét duyệt.

Kết quả Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế miền Nam được chọn là đơn vị chủ trì thực hiện và ThS. Trần Cẩm Linh là chủ nhiệm đề tài. Tuy nhiên, đơn vị chủ trì và chủ nhiệm cần chỉnh sửa hồ sơ theo các góp ý của Hội đồng và gửi hồ sơ hoàn chỉnh về Sở KH&CN trong vòng 10 ngày (chậm nhất ngày 14/9/2015) để triển khai các bước tiếp theo./.

MK (Website Sở KHCN An Giang)