Thư mời viết bài và tham gia Hội thảo khoa học chủ đề “Núi Cấm và huyền thoại”

Hội Khoa học Lịch sử tỉnh An Giang phối hợp với Huyện ủy huyện Tịnh Biên tổ chức hội thảo khoa học chủ đề “Núi Cấm và huyền thoại”.

1. Mục tiêu hội thảo:

- Làm rõ thêm về địa danh Núi Cấm, các huyền thoại, các nhân vật lịch sử, các sự kiện, di tích và danh thắng của Núi Cấm.

- Thông qua hội thảo sẽ giúp cho địa phương có cơ sở quy hoạch, khai thác Núi Cấm để phục vụ khách du lịch đạt hiệu quả hơn.

- Tổng hợp tư liệu để biên soạn tài liệu bướm “Núi Cấm và huyền thoại” phục vụ khách du lịch.

2. Nội dung hội thảo:

a) Núi Cấm trong lịch sử.

b) Các di tích lịch sử, danh thắng, hang động, các sự kiện lịch sử.

c) Những huyền thoại, truyền thuyết liên quan đến Núi Cấm.

d) Định hướng, giải pháp phát triển du lịch Núi Cấm,…

3. Thời gian nhận bài: Từ ngày thông báo đến ngày 15/3/2016.

4. Thời gian hội thảo: Dự kiến vào cuối tháng 3 năm 2016, tổ chức tại huyện Tịnh Biên, An Giang.

Bài viết theo phong chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, gởi về địa chỉ: Hội Khoa học Lịch sử tỉnh An Giang, số 11 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang; Email: hoisuhocag@yahoo.com.

Ban tổ chức hội thảo rất mong nhận được nhiều bài viết và tham gia hội thảo  của các nhà khoa học, các cơ quan nghiên cứu trong và ngoài tỉnh.

N.T.L