Hội nghị tổng kết Chương trình Sáng kiến Phòng, chống tham nhũng Việt Nam

Ngày 25/9/2015, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình Sáng kiến Phòng, chống tham nhũng Việt Nam. Hội nghị do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Thị Thủy; bà Victoria Kwakwa Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam; bà Fiona Lappin, Trưởng đại diện, Bộ Phát triển quốc tế Anh chủ trì . Tham dự Hội nghị có đại diện các cơ quan, bộ, ngành có liên quan; các cơ quan, tổ chức quốc tế tài trợ, các đề án VACI và các cơ quan báo chí, truyền hình. 

Sau 6 năm triển khai và thực hiện, Chương trình Ngày Sáng tạo Việt Nam 2009 (VID 2009) và chuỗi Chương trình Sáng kiến phòng, chống tham nhũng (VACI 2011, VACI 2013 và VACI 2014) do Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Thế giới phối hợp tổ chức đã hoàn thành, đạt được những kết quả tốt, rút ra được những bài học kinh nghiệm cũng như các tác động tích cực của Chương trình đối với công tác phòng, chống tham nhũng của Việt Nam. 

Tại Hội nghị, Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam - bà Victoria Kwakwa nhấn mạnh, sự tham gia của cộng đồng, xã hội và mọi tầng lớp nhân dân cũng như các cấp, các ngành vào cuộc chiến chống tham nhũng là điều hết sức quan trọng và mong rằng các chủ đề án cũng như những người tham gia Chương trình tiếp tục giữ và lan truyền ngọn lửa tinh thần VACI góp phần đấu tranh tham nhũng thành công.

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn là một trong những đơn vị tham gia cuộc thi và nhận được tài trợ năm 2014. Dự án "Tăng cường sự hiểu biết về chính sách ưu đãi cho học sinh thiệt thòi nhằm đẩy lùi tham nhũng trong giáo dục" được triển khai thành công tại 10 trường trung học phổ thông và trung học cơ sở của huyện Tịnh Biên. Dự án đã nâng cao kiến thức và tiếp cận các chính sách ưu đãi trong giáo dục cho 450 học sinh thiệt thòi thông qua các hoạt động truyền thông đa dạng, 360 cán bộ quản lý và giáo viên được tập huấn và cung cấp tài liệu về giáo dục phòng, chống tham nhũng trong giáo dục, 1.000 cẩm nang chính sách ưu đãi và phòng, chống tham nhũng trong giáo dục đã được cung cấp cho các trường..

N.T.L

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ; Báo cáo tổng kết dự án VACI của Trung tâm NCKHXH và Nhân văn)