Nhu cầu việc làm của phụ nữ yếu thế thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Sáng ngày 02/10/2015, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn (TTNCKHXHNV) đã họp nghiệm thu đề tài “Nhu cầu việc làm của phụ nữ yếu thế (nghiên cứu trường hợp thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang)” do Ths. Phan Thái Bích Thủy làm chủ nhiệm.

Hội đồng gồm có: Ths. Trần Thị Kim Liên, Phó Giám đốc TTNCKHXHNV - Chủ tịch Hội đồng; Ths. Lê Minh Tùng, Chủ tịch Liên hiệp các hội KHKT tỉnh An Giang - Phản biện 1; Bà Nguyễn Thị Quyến, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang - Phản biện 2; Ths. Lê Minh Tuấn Lâm, Đại diện Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học An Giang; Ths. Phùng Ngọc Triều, Giảng viên khoa Kinh tế và QTKD-Trường Đại học An Giang, Ths. Nguyễn Trúc Lâm, Giám đốc TTNCKHXHNV và Cử nhân Nguyễn Thái Ngọc Hà, nghiên cứu viên TTTNCKHXHNV – Thư ký Hội đồng.

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của chủ nhiệm đề tài và bản nhận xét quá trình thực hiện đề tài của bộ phận quản lý đề tài, các thành viên của Hội đồng đã có ý kiến phản biện, góp ý kết quả đề tài. Chủ nhiệm đề tài đã hoàn thành khá tốt khối lượng, kết quả nghiên cứu theo đề cương được duyệt. Kết quả nghiên cứu cho thấy tình trạng việc làm của phụ nữ yếu thế thành phố Long Xuyên: 67,4% đang có việc làm; 79,6% là lao động tự do và làm các công việc giản đơn không đòi hỏi học vấn và chuyên môn; 65,1% có thu nhập từ 1 đến dưới 3 triệu đồng/tháng; công việc không ổn định và có thể thất nghiệp bất cứ lúc nào. Phụ nữ yếu thế  thành phố Long Xuyên quan tâm đến nhu cầu để tồn tại thông qua công việc hơn là nhu cầu để phát triển bản thân; trong đó, nhu cầu ưu tiên nhất là nhu cầu có được một công việc ổn định. Hội đồng nêu ra một số điểm cần lưu ý của đề tài về chọn mẫu đại diện, phân tích và đưa ra giải pháp phù hợp theo từng nhóm phụ nữ yếu thế.

Hội đồng đánh giá đề tài có giá trị khoa học, triển vọng ứng dụng tốt, ngành lao động-thương binh-xã hội, hội phụ nữ và các cơ quan có liên quan ở địa phương tham khảo ứng dụng trong việc hoạch định và thực thi các chính sách về đào tạo nghề và giải quyết việc làm gắn với nhu cầu của phụ nữ yếu thế, góp phần thực hiện thành công các chính sách an sinh xã hội tỉnh An Giang. Hội đồng đã cho điểm đánh giá, đề tài đạt loại tốt.

            Ngọc Hà