Hội nghị Cán bộ, viên chức năm học 2015-2016

Sáng ngày 10/10/2015, tại Giảng đường 600, Trường Đại học An Giang tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức năm học 2015 - 2016 với sự tham dự của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và trên 400 các cán bộ, viên chức của Trường.

Hội nghị đã trao đổi và thống nhất nội dung các văn bản: Báo cáo tổng kết năm học 2014 - 2015 và Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016, Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2013 - 2015, Dự thảo về sửa đổi một số điều trong Quy chế chi tiêu nội bộ, Kế hoạch công tác Công đoàn năm học 2015 - 2016, Dự thảo Quy chế Chi tiêu nội bộ Công đoàn cơ sở và Dự thảo định lượng một số tiêu chí thi đua.

Ban tổ chức đã tổ chức khen thưởng cho 08 đơn vị đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2014 – 2015 và 26 cá nhân có thành tích nghiên cứu khoa học của Trường.Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn có 02 cán bộ được Trường khen thưởng thành tích nghiên cứu khoa học vượt định mức (Ths. Trần Thị Kim Liên và Ths. Phan Thái Bích Thủy).

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết của Hội nghị Cán bộ, viên chức và chứng kiến việc ký kết giao ước thi đua thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 giữa Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Đại học An Giang.

 

N.T.L