Đại hội lần thứ III Hội Khoa học Lịch sử tỉnh An Giang

Ngày 24 tháng 10 năm 2015, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh An Giang đã tổ chức Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2015-2020) tại Hội trường Bảo tàng tỉnh An Giang. Là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của những người đang hoạt động ở các ngành, tổ chức liên quan đến lịch sử, của những người yêu thích nghiên cứu lịch sử, 5 năm qua (2010-2015), Hội Khoa học Lịch sử tỉnh An Giang đã có nhiều hoạt động chuyên môn phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của tỉnh An Giang. Hội đã tổ chức thành công 15 cuộc hội thảo khoa học, với 759 bài viết của các nhà nghiên cứu trong nước, về các danh nhân, nhà cách mạng, nhân vật lịch sử, nhà báo, thầy thuốc... đóng góp cho sự hình thành và phát triển của tỉnh An Giang (như Nguyễn Cư Trinh, Doãn Uẫn, Ngô Lợi, Trương Gia Mô, Ung Văn Khiêm, Châu Văn Liêm, Đoàn Minh Huyên, Trần Văn Thành, Nguyễn Chánh Sắt, Nguyễn Văn Hưởng...). Hội tham gia công tác tư vấn, phản biện trong Hội đồng đặt tên đường và các công trình công cộng của tỉnh, trong Hội đồng KH&CN tỉnh xét duyệt, nghiệm thu các đề tài liên quan đến văn hóa, giáo dục, lịch sử. Trong 5 năm tới (2015-2020), Hội Khoa học Lịch sử tỉnh An Giang sẽ tập trung kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên, thành lập thêm 03 chi hội (trong đó có Chi hội Trường Đại học An Giang); đẩy mạnh nghiên cứu khoa học về lịch sử tỉnh An Giang (đăng ký thực hiện 2-3 đề tài cấp tỉnh và 8-10 đề tài cấp cơ sở); xuất bản 3-5 đầu sách về văn hóa-lịch sử trong tỉnh; tổ chức 10 cuộc hội thảo về nhân vật lịch sử, văn hóa và sự kiện cách mạng An Giang... Đại hội lần thứ III của Hội Khoa học Lịch sử tỉnh An Giang đã bầu Ban chấp hành mới gồm 13 thành viên.  Ông Đặng Hoài Dũng được bầu là Chủ tịch Hội. Tiến sĩ Lê Thị Liên - Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang được tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Hội. 

N.T.L