Trung tâm Tin học 15 năm xây dựng và phát triển

Ngày 31/10/2015, Trung tâm Tin học - Trường Đại học An Giang đã long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm xây dựng và phát triển tại phòng họp Dự án TRIG. Qua 15 năm hình thành và phát triển, Trung tâm đạt được những thành tựu đáng kể, trở thành một trong những đơn vị có tiềm lực và dịch vụ công nghệ thông tin mạnh của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và uy tín của Trường Đại học An Giang. Trung tâm đã xây dựng và triển khai thực hiện thành công hệ thống công nghệ thông tin AGUnet với một hệ thống hạ tầng tương đối hoàn chỉnh, băng thông tối thiểu 1Gbps, trên 7.300 tài khoản kết nối, làm chủ hệ thống quản trị sử dụng các phần mềm mã nguồn mở. Với những nỗ lực vượt bậc, Trung tâm đã triển khai các dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ giảng viên, sinh viên, học sinh của Trường và từng bước đáp ứng yêu cầu của xã hội; trong năm học 2014-2015, doanh thu đạt trên 2,25 tỷ đồng. Trong những năm tới, Trung tâm phấn đấu trở thành đơn vị tự chủ hoàn toàn và luôn đi đầu về ứng dụng, cũng như cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh An Giang.

N.T.L