Kỷ niệm 15 năm thành lập Trường Đại học An Giang: Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao vì sự phát triển của cộng đồng

Là một đơn vị nghiên cứu khoa học thuộc Trường Đại học An Giang, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn đã tích cực triển khai một chương trình nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu vì mục tiêu phát triển cộng đồng ở địa phương. Thông qua những dự án cụ thể, Trung tâm đã giúp cho nhiều cộng đồng có điều kiện và hoàn cảnh khó khăn, tiếp cận và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và dịch vụ hỗ trợ, nâng cao nhận thức và ý chí phấn đấu vươn lên, vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống, vì một tương lai tốt đẹp hơn. 

Dự án "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc Khmer trong phum sóc với sự hỗ trợ của sinh viên dân tộc Khmer" được triển khai ở ấp Srây Skốth, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, đã giúp cho hàng trăm trẻ em người dân tộc Khmer có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với tiếng Việt, nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt trong nhà trường, hướng tới một cuộc sống ổn định và phát triển trong tương lai.

Dự án "Giảm thiểu tác động của biến đổi nguồn nước dựa vào cộng đồng" được triển khai tại Cồn Én (ấp Tân Long, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đã giúp cho 747 hộ dân sinh sống ở Cồn Én, còn gặp nhiều khó khăn về  đời sống và cách trở về mặt địa lý, có được kiến thức và hiểu biết về biến đổi nguồn nước và tác động của nó đối với cuộc sống của cộng đồng, các biện pháp để ứng phó với biến đổi của nguồn nước. Người dân tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, môi trường, cảnh quan; tham gia phòng chống và cảnh báo sạt lở bờ sông; sử dụng nước sạch và cầu tiêu hợp vệ sinh...

Dự án "Nâng cao năng lực các dịch vụ tâm lý xã hội cho trẻ em mồ côi nhiễm HIV/AIDS và trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS thông qua các dịch vụ trực tiếp và đào tạo công tác xã hội tại An Giang" đã giúp cho 200 trẻ mồ côi bị nhiễm HIV/AIDS và trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS của tỉnh được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ hỗ trợ về tâm lý, dinh dưỡng, y tế, giáo dục, pháp lý... Giúp cho các em hiểu biết về bản thân mình và sự quan tâm của mọi người để tự tin và vui sống. Giúp cho gia đình và người chăm sóc trẻ có những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện việc chăm sóc đạt kết quả tốt nhất, tạo mọi điều kiện để trẻ phát triển về thể chất lẫn tinh thần.

Dự án "Tăng cường hiểu biết về chính sách ưu đãi cho học sinh thiệt thòi nhằm đẩy lùi tham nhũng trong giáo dục" được triển khai tại các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở của huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Thông qua các hoạt động truyền thông phong phú, dự án đã giúp cho 5.569 học sinh (trong đó có 1.641 học sinh thiệt thòi) nâng cao kiến thức về phòng chống tham nhũng và tiếp cận thông tin về chính sách ưu đãi trong giáo dục, góp phần tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh, tôn trọng và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống và đạo đức của dân tộc Việt Nam.

Từ những thành tựu ban đầu, trong thời gian tới, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn sẽ tiếp tục đề xuất và triển khai chương trình nghiên cứu vì sự phát triển của cộng đồng, góp phần thực hiện tốt các chủ trương, chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Nguyễn Trúc Lâm