Năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học An Giang

Sáng ngày 08/12/2015, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn (TTNCKHXHNV) đã họp nghiệm thu đề tài “Năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên đại học" do Nghiên cứu viên Lê Thị Hồng Hạnh làm chủ nhiệm.

Hội đồng gồm: Thạc sĩ Trần Thị Kim Liên, Phó Giám đốc TTNCKHXHNV- Chủ tịch Hội đồng; Thạc sĩ Trương Thanh Hải, Phó Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng-Ủy viên phản biện 1; Tiến sĩ Trần Văn Thạnh, giảng viên khoa Sư phạm - Ủy viên phản biện 2; Thạc sĩ Lê Minh Tuấn Lâm, Đại diện Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học An Giang; Thạc sĩ Hồ Nhã Phong, Phó Phòng Đào tạo; Thạc sĩ Nguyễn Trúc Lâm, Giám đốc TTNCKHXHNV và Thạc sĩ Phan Thái Bích Thủy-Thư ký Hội đồng.

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của chủ nhiệm đề tài và bản nhận xét quá trình thực hiện đề tài của bộ phận quản lý đề tài, các thành viên của Hội đồng đã cho ý kiến phản biện và góp ý, nhận xét  kết quả đề tài. Hội đồng đánh giá cao những nỗ lực của chủ nhiệm đề tài trong việc hoàn thành khối lượng, kết quả, sản phẩm đề tài theo đề cương đã được phê duyệt. Qua khảo sát 360 sinh viên, 96 giảng viên và 80 chuyên đề/luận văn/đề tài nghiên cứu của sinh viên, kết quả cho thấy có khoảng 80% sinh viên tự đánh giá hiểu, nhớ và có thể vận dụng kiến thức nghiên cứu khoa học, tuy nhiên, chỉ 20% trong số đó cho là thích nghiên cứu khoa học; tỷ lệ sinh viên làm nghiên cứu khoa học chiếm gần 50%, chỉ 60% trong số đó có năng lực làm nghiên cứu đạt mức khá trở lên. Sinh viên làm nghiên cứu khoa học còn hạn chế trong phần viết tổng quan, cơ sở lý luận, thảo luận kết quả và trích dẫn tài liệu tham khảo. Đề tài đã đề xuất các giải pháp để cải tiến và nâng cao kết quả, hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên đại học đối với sinh viên, giảng viên và nhà trường.

Hội đồng đánh giá đề tài có giá trị khoa học, có triển vọng ứng dụng tốt cho công tác giảng dạy và học tập của Trường Đại học An Giang và các trường đại học; đề nghị chủ nhiệm đề tài bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo để chuyển giao cho các đơn vị sử dụng. Hội đồng đã cho điểm đánh giá, đề tài đạt loại khá.

N.T.L