Seminar chủ đề tổng quan về nghiên cứu khoa học và quyền tác giả trong nghiên cứu khoa học

Ngày 12/12/2015, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn phối hợp với Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang tổ chức seminar chủ đề Tổng quan trong nghiên cứu khoa học và chủ đề Quyền tác giả trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn. Buổi tọa đàm có trên 50 giảng viên, sinh viên tham dự. Tại buổi tọa đàm, nghiên cứu viên Lê Thị Hồng Hạnh đã trình bày báo cáo về Tổng quan nghiên cứu khoa học trong một nghiên cứu khoa học, trao đổi với sinh viên và giảng viên về những vấn đề cần quan tâm của sinh viên khi viết tổng quan nghiên cứu, những lỗi thường gặp của sinh viên Trường Đại học An Giang khi viết tổng quan từ kết quả khảo sát của đề tài nghiên cứu về Năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên đại học trong năm 2015. Nghiên cứu viên Nguyễn Thái Ngọc Hà đã trình bày báo cáo về Quyền tác giả trong nghiên cứu khoa học, các quy định của pháp luật, các quy định về trích dẫn và ghi tài liệu tham khảo, những lỗi của sinh viên khoa Sư phạm thường mắc phải khi làm các chuyên đề, khóa luận, đề tài tốt nghiệp qua kết quả khảo sát của đề tài Nhận thức của sinh viên khoa Sư phạm về quyền tác giả trong nghiên cứu khoa học. Buổi seminar đã cung cấp những kiến thức cơ bản, làm nền tảng cho việc thực hiện tốt nội dung tổng quan về nghiên cứu khoa học của sinh viên, cũng như cách thức trình bày báo cáo khoa học đúng theo chuẩn mực quy định, không vi phạm quyền tác giả.

N.T.L 

T.B: Các bài trình bày và tài liệu đọc thêm do các diễn giả cung cấp được đính kèm theo đây để sinh viên tham khảo.