Mức độ hài lòng của khách du lịch nội địa đối với sản phẩm du lịch văn hóa dân tộc ở tỉnh An Giang

Ngày 22/12/2015, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn đã họp nghiệm thu đề tài “Mức độ hài lòng của khách nội địa đối với sản phẩm du lịch văn hóa ở tỉnh An Giang” của nghiên cứu viên Phan Thái Bích Thủy. Hội đồng do Ths. Trần Thị Kim Liên - Phó Giám đốc Trung tâm làm chủ tịch, các ủy viên phản biện là Ths. Lê Minh Tùng- Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh An Giang và Ths. Nguyễn Văn Khảm- Nguyên Trưởng khoa Văn hóa Nghệ thuật, Trường Đại học An Giang và 03 thành viên khác.

Kết quả nghiên cứu của tác giả cho thấy mức độ hài lòng của khách du lịch nội địa đối với một số sản phẩm du lịch văn hóa dân tộc ở An Giang hiện nay ở mức độ thấp (chỉ có 54,2% du khách đánh giá hài lòng và rất hài lòng); trong đó, mức độ hài lòng về tài nguyên du lịch và cơ sở vật chất, dịch vụ du lịch đều đạt thấp. Các thành tố về an toàn vệ sinh thực phẩm, hướng dẫn viên du lịch, giá cả dịch vụ đã được cải thiện, mang đến sự hài lòng cao; trong khi đó, các thành tố về kiến trúc thờ tự, quà lưu niệm, hệ thống nhà vệ sinh, giao thông đường bộ, đường thủy đạt sự hài lòng thấp. Nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao mức độ hài lòng của khách du lịch nội địa đối với các sản phẩm du lịch văn hóa dân tộc ở An Giang; trong đó, chú ý tạo sự khác biệt và tính đặc trưng cho sản phẩm, tăng tính trải nghiệm về văn hóa cho du khách, ưu tiên khai thác và bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc, đảm bảo vệ sinh và an toàn.

Hội đồng đã góp ý và đặt một số câu hỏi liên quan đến khái niệm, đối tượng và khách thể nghiên cứu, phân tích sâu những yếu tố chưa có mức độ hài lòng cao, kiến nghị những giải pháp cụ thể. Hội đồng đã đồng ý nghiệm thu đề tài với yêu cầu tác giả điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh báo cáo theo góp ý.

N.T.L