Tác động của đào tạo nghề và giải quyết việc làm đến thu nhập của hộ nghèo huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

Ngày 22/12/2015, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn đã họp nghiệm thu đề tài “Tác động của đào tạo nghề và giải quyết việc làm đến thu nhập của hộ nghèo tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang” của nghiên cứu viên Lê Xuân Giới. Hội đồng do Ths. Trần Thị Kim Liên - Phó Giám đốc Trung tâm làm chủ tịch, các ủy viên phản biện là Ths. Lê Minh Tùng- Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh An Giang và Ths. Phạm Xuân Phú, giảng viên Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên,Trường Đại học An Giang, cùng 03 thành viên khác.

Kết quả khảo sát 219 hộ nghèo được học nghề ở huyện Tịnh Biên của tác giả cho thấy có 82,9% người nghèo cho rằng nghề được học phù hợp với nhu cầu và mong muốn của bản thân và 70,7% người nghèo cho biết đã có việc làm sau khi được học nghề; thu nhập bình quân của người nghèo có việc làm sau học nghề và thu nhập bình quân của gia đình họ đã tăng, tuy nhiên, so với nhu cầu, mức tăng còn thấp, chưa đủ mạnh để hộ nghèo có thể thoát nghèo theo chuẩn đa chiều áp dụng giai đoạn 2016-2020.

Hội đồng đã góp ý và đặt một số câu hỏi liên quan đến phương pháp, cách trình bày và phân tích kết quả của tác giả, kiến nghị các giải pháp cụ thể. Hội đồng đã đồng ý nghiệm thu đề tài với yêu cầu tác giả điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh báo cáo theo góp ý.

N.T.L