Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh An Giang tổng kết hoạt động năm 2015

Ngày 14/01/2016, Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2015 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2016 của Liên hiệp Hội. Năm 2015, hoạt động của Liên hiệp Hội và các hội, tổ chức thành viên đã đạt được nhiều thành tựu đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương: Phát triển thêm 06 tổ chức thành viên với 1.130 hội viên; phối hợp tổ chức thành công Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2015, Hội thảo "Định hướng nghiên cứu phát triển 4 ngành Nông nghiệp, Giáo dục Đào tạo, Y tế và Du lịch tỉnh An Giang đến năm 2030", Hội thảo "Du lịch An Giang cần các giải pháp đột phá", Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh An Giang lần IV; Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang lần IX; thực hiện các hoạt động tư vấn, phản biện, đóng góp ý kiến cho các chương trình, kế hoạch, đề tài, dự án phát triển của tỉnh... Trong năm 2016, Liên hiệp Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tập hợp, đoàn kết trí thức, tuyên truyền thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước, phát huy vai trò là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang; thực hiện ngày càng hiệu quả công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội; triển khai các cuộc thi, hội thi sáng tạo; tổ chức các hội thảo khoa học các vấn đề trọng tâm của tỉnh; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, đào tạo, phổ biến tri thức khoa học kỹ thuật của các tổ chức thành viên... Tại buổi Tổng kết, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn cùng với 05 tổ chức thành viên khác được Liên hiệp Hội khen thưởng về thành tích đóng góp xuất sắc trong hoạt động 2015, góp phần phát triển Liên hiệp Hội.

N.T.L