Tên dự án: 
Giảm thiểu tác động của biến đổi nguồn nước dựa vào cộng đồng
Cơ quan chủ trì: 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn
Giám đốc dự án: 
Phan Thái Bích Thủy
Cơ quan quản lý: 
Ngân hàng Thế giới
Thời gian thực hiện: 
08/2010 – 09/2011
Năm hoàn thành báo cáo: 
2011
Lĩnh vực: 
Giáo dục
Nội dung chính: 

Giảm thiểu những tác động của biến đổi nguồn nước đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt của người dân Cồn Én (ấp Tân Long, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) thông qua các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức và hỗ trợ xây dựng các công trình vệ sinh môi trường