Trang tin Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh An Giang

Để tăng cường thông tin hai chiều giữa Liên hiệp Hội và các tổ chức thành viên, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang đã cho ra mắt Trang tin Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh An Giang.

Mời đọc Trang tin số 1 năm 2016.

N.T.L