Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/shrc/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng tỉnh An Giang

Ngày 26 tháng 02 năm 2016, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng tại hội trường UBND tỉnh. Kết quả thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng từ năm 2006 đến nay: các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã ban hành 1.163 văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung để thực hiện Luật; tổ chức 17.479 lớp tuyên truyền pháp luật liên quan đến phòng, chống tham nhũng cho 737.540 lượt cán bộ, viên chức và nhân dân; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại liên quan đến hành vi tham nhũng, các cơ quan chức năng đã phát hiện 38 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng với số tiền thiệt hại 22,9 tỷ đồng... Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới, cần tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong hoạt động công vụ, kiểm tra công vụ; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra phát hiện và xử lý kịp thời những vụ việc tiêu cực, tham nhũng, nhất là ở những lĩnh vực nhạy cảm như quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, tuyển dụng cán bộ... Tại Hội nghị, UBND tỉnh đã khen thưởng cho 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2006-2015. Cô Phan Thái Bích Thủy, Tổ trưởng Tổ nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn là một trong các cá nhân được khen thưởng, cô đã tích cực đề xuất và thực hiện các đề tài, dự án KHCN, đặc biệt là dự án Tăng cường hiểu biết về chính sách ưu đãi cho học sinh thiệt thòi nhằm đẩy lùi tham nhũng trong giáo dục triển khai tại các trường trung học của huyện Tịnh Biên.

N.T.L   

(Nguồn: Sử dụng tin và ảnh Trang Web Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang)