Công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2015

Sáng ngày 31 tháng 3 năm 2016, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Viện trợ Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã tổ chức Lễ Công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh PCI 2015 tại Hà Nội. Báo Diễn đàn Doanh nghiệp điện tử đã có bài viết thông tin nhanh về PCI 2015, mời xem tại địa chỉ http://enternews.vn/tuong-thuat-truc-tuyen-le-cong-bo-chi-nang-luc-canh-....

N.T.L