Trang tin Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh An Giang số 2

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang phát hành nội bộ Trang tin số 2 thông tin đến các tổ chức thành viên hoạt động của Liên hiệp Hội.

N.T.L