Hội thảo "Công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng năm 2016"

Được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Trường Đại học An Giang phối hợp với Đại học West Virginia, Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo tập huấn về Công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng năm 2016 (lần thứ 11)  tại Trường Đại học An Giang từ ngày 23/5/2016 đến 08/6/2016.

Hội thảo cung cấp, chia sẻ thông tin, kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng; chuyển giao kiến thức và cung cấp kỹ năng thực hành công tác xã hội cho cán bộ, giảng viên, sinh viên các trường đại học, cán bộ và nhân viên công tác xã hội của các cơ quan, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ và những người quan tâm đến công tác xã hội phục vụ cộng đồng.

Hội thảo năm 2016 tập trung vào các chủ đề chính (mỗi chủ đề tương ứng với một hội thảo nhỏ):

- Những điều cơ bản về quản lý ca ( A Case Management Primer);

-Trị liệu bằng các nhân tố phổ biến (Common Factors Therapy); 

- Đáp ứng nhu cầu của thân chủ: Các chiến lược trong việc điều phối nguồn lực và các bên tham gia (Meeting Client's Needs: Strategies For Organizing Networks and Multi-Stakeholders);

- Các nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong công tác xã hội: Hãy đảm bảo thực hành đạo đức nghề nghiệp trong công tác xã hội (Ethical Codes and Ethical Principles: Insuring Thay You Practice Ethical Social Work);

- Thế nào là Dán nhãn ? (What Is In A Label?);

- Sau khi trở về: Nhu cầu về sức khỏe tinh thần và tâm lý xã hội của phụ nữ bị buôn bán và bằng cách nào để đáp ứng các nhu cầu này  (After They Return: The Mental and Psychological Needs Of Trafficked Women And How To Address Them);

- Bóc lột tình dục và Internet: Bảo vệ trẻ em an toàn (Sexual Exploitation and The Internet: Keeping Children Safe);

- Tăng cường các chương trình và quan hệ đối tác (Strengthening Programs and Partnerships).

 

Các chủ đề trên được trình bày tại Hội thảo bởi các giảng viên, chuyên gia có nhiều kinh nghiệm làm việc tại Hoa Kỳ, Việt Nam và các tổ chức quốc tế.  

Ban tổ chức trân trọng kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm đăng ký tham dự. Thông tin chi tiết về Hội thảo vui lòng xem thông tin đính kèm.

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn - Trường Đại học An Giang