Chương trình Hội thảo Công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng 2016

Hội thảo 1: Những điều Cơ bản về Quản lý ca (Ngày 23 Tháng 5) - Grace Mishler, Thạc sỹ Công tác Xã hội.

Quản lý ca là một chuyên môn mới ở Việt Nam. Hội thảo này sẽ cung cấp cho các tham dự viên một cơ hội học hỏi làm thế nào để áp dụng một phương pháp tiếp cận đầu tư nhân lực tập trung vào chất lượng chăm sóc và chiến lược đảm bảo khách hàng có thể tiếp cận được các nguồn lực hỗ trợ nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của họ.

Tham dự viên sẽ nhận biết được giá trị của việc ghi chép ca, theo dõi ca, và lượng giá ca cũng như các chiến lược để thuyết phục khách hàng tham gia vào tập huấn, sử dụng các nguồn lực, và các sự kiện.

 

Hội thảo 2: Liệu pháp các nhân tố phổ biến (Ngày 24 - 25 Tháng 5) - Neal Newfield, Tiến sỹ, và Susan Newfield, Tiến sỹ.

Xây dựng các mối quan hệ bền chặt được xác định là một trong những nhân tố chủ yếu trong việc tham vấn với thân chủ thành công.  Nghiên cứu về các nhân tố chung liên quan đến các mối quan hệ sẽ được trình bày. Dựa trên nghiên cứu này, những người tham dự hội thảo sẽ học được những cách tốt nhất để giúp thân chủ tự tạo ra những thay đổi trong cuộc sống của họ. Công cụ bằng lời nói để giúp đỡ thân chủ trở nên chủ động cùng với phương pháp giấy và bút chì được thiết kế để tăng cường mối quan hệ giữa nhân viên công tác xã hội và thân chủ.

 

Hội thảo 3: Đáp ứng nhu cầu của khách hàng: Các Chiến lược trong việc Điều phối các Nguồn lực và các Bên tham gia (Ngày 26 - 27 Tháng 5) - Trang Pham Kelly, Thạc sỹ.

Hội thảo này tập trung vào điều phối các nguồn lực và chiến lược hỗ trợ thông qua việc sử dụng nguồn lực từ nhiều phía, bao gồm các cơ qua nhà nước, các tổ chức phi chính phủ, báo chí, doanh nhân, và các cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Thông qua việc sử dụng phương pháp tiếp cận có sự tham gia, tập huấn viên sẽ bắt đầu hội thảo bằng việc tìm hiểu kinh nghiệm sẵn có của tham dự viên. Dựa trên phương pháp "khách hành là trung tâm", hội thảo sẽ giúp tham dự viên tập hợp tất cả các nguồn lực sẵn có của họ bằng cách sử dụng các mạng lưới xã hội để đáp ứng một cách tốt nhất các nhu cầu của khách hàng. Thông qua việc sử dụng các mạng lưới xã hội của mình, các tham dự viên sẽ xây dựng các chiến lược nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng của mình một cách hiệu quả.

 

Hội thảo 4: Các Nguyên tắc và Chuẩn mực Đạo đức Nghề nghiệp trong Công tác Xã hội: Hãy đảm bảo thực hành Đạo đức Nghề nghiệp trong Công tác Xã hội (Ngày 30 Tháng 5) – Doãn Thị Ngọc, Thạc sỹ về Giáo dục học và Công tác Xã hội, Neal Newfield, Tiến sỹ, và Susan Newfield, Tiến sỹ.

Hội thảo này sẽ giúp tham dự viên nghiên cứu các mối quan hệ và nguyên tắc "có mâu thuẫn về đạo đức" với khách hàng, các lĩnh vực chuyên môn và những hạn chế của nhân viên Công tác Xã hội, sự cho phép/đồng thuận của khách hàng, bảo mật thông tin cho khách hàng, và cách thức ghi chép có liên quan trong vấn đề làm thế nào để đảm bảo thực hành các chuẩn mực đạo đức trong Công tác Xã hội. Các chuẩn mực thực hành sẽ được đưa ra nghiên cứu cùng với các nguyên tắc cơ bản trong thực hành đạo đức trong ngành Công tác Xã hội. Mâu thuẫn giữa những chuẩn mực trong các mối quan hệ cá nhân và pháp luật cũng sẽ được đưa ra trao đổi. Trong hội thảo này, các tham dự viên cũng sẽ được tham gia giải đáp các bài toán đố về chuẩn mực hành vi đạo đức.  

 

Hội thảo 5: Thế nào là "Dán nhãn"? (Ngày 31 Tháng 5 - Ngày 1 Tháng 6) – B.Tuyet Brown, Thạc sỹ về Công tác Xã hội. 

Nhân viên Công tác Xã hội thường có khuynh hướng dán nhãn cho các vấn đề mà khách hàng của họ đang gặp phải. Việc dán nhãn cho khách hàng thuộc loại nào thường được phân chia dựa trên các hành vi của khách hàng mà nhân viên Công tác Xã hội của họ nhìn nhận. Các nguyên nhân dẫn đến các hành vi này có thể liên quan về mặt sinh lý, tâm lý, xã hội, văn hóa, hoặc tất cả. Việc giới thiệu khách hàng đến các dịch vụ điều trị thích hợp đòi hỏi kiến thức hiểu biết cơ bản về tình trạng tinh thần, tâm lý, và cảm xúc của khách hàng cũng như các dấu hiệu chẩn đoán các vấn đề mà khách hàng đang gặp phải.    

Những người tham dự sẽ được làm quen với các dấu hiệu của việc chẩn đoán và dán nhãn thông thường của nhân viên Công tác Xã hội cũng như các nguyên nhân gây ra đưa đến các hành vi của khách hàng.  Tham dự viên cũng sẽ được học cách thức áp dụng các chính sách và nguyên tắc để xây dựng các kế hoạch điều trị và giới thiệu dịch vụ điều trị cho những khách hàng bị chấn thương tâm lý xã hội, ví dụ như Khủng hoảng sau Chấn thương Tâm lý (PTSD).

 

BUỔI SINH HOẠT DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC VÀ CHA MẸ (Ngày 1 Tháng 6 - Từ 3 giờ chiều đến 6 giờ chiều)

Tiến sỹ Neal Newfield and Susan Newfield sẽ giới thiệu về Chương trình Học tiếng Anh tại Đại học West Virginia. Cùng với tiến sỹ Neal Newfield and Susan Newfield, cô Doãn Thị Ngọc sẽ chia sẻ với tham dự viên về việc theo học tại Đại học West Virginia cũng như kinh nghiệm từng là một sinh viên tại đây. Ông Dennis Scott, chuyên gia về Giáo dục Toàn cầu và sự tham gia của Cộng đồng, thuộc khoa Dịch vụ Mở rộng Hỗ trợ tại Đại học West Virgnia, sẽ chia sẻ về trại hè 4-H cho các sinh viên chuẩn bị học tại Đại học West Virgnia năm sau. Hội thảo sẽ cung cấp thức ăn nhẹ cho tham dự viên.

 

Hội thảo 6: Sau khi trở về: Nhu cầu về Sức khỏe Tinh thần và Tâm lý Xã hội của Phụ nữ bị buôn bán và Bằng cách nào để đáp ứng các nhu cầu này (Ngày 2 - Ngày 3 Tháng 6) – Suzanne Anderson, Thạc sỹ về Công tác Xã hội.

Hội thảo này báo cáo dựa theo nghiên cứu luận án Tiến sỹ của người trình bày cũng đồng thời là người tiến hành một khảo sát với những nhân viên Công tác Xã hội chăm sóc cho những nạn nhân bị buôn bán trở về tại khu vực sông Mê Kông. Một chương trình tập huấn mang tính chất cấp vùng sẽ được trình bày dựa theo các nhu cầu được ghi nhận lại của những nạn nhân trở về cũng như những thách thức của các ban ngành trong việc cung cấp các dịch vụ cho các nạn nhân trở về này.   

 

Hội thảo 7A: Bóc lột Tình dục và Internet: Bảo vệ Trẻ em (Ngày 6 - Ngày 8 Tháng 6) – Dorothea Czarnecki, Tiến sỹ.

Internet cung cấp các lợi ích về giáo dục và xã hội cho trẻ em. Tuy nhiên, Internet cũng có thể đưa trẻ em đến những mối nguy cơ bị lạm dụng và bóc lột. Trẻ em lại thường không được chuẩn bị đầy đủ để có đủ khả năng tự bảo vệ mình. Hội thảo này sẽ cung cấp một cách nhìn mang tính chất toàn cầu nhưng tập trung vào tình hình của Việt Nam có liên quan đến  mức độ, phạm vi, và tiến trình bóc lột và lạm dụng tình dục trẻ em trên mạng, thông tin về nạn nhân và thủ phạm cũng như mối liên kết giữa việc sản xuất những ấn phẩm lạm dụng tình dục trẻ em trên mạng và những thủ phạm lạm dụng tình dục trẻ em du lịch từ nước này sang nước khác. Hội thảo cũng sẽ tìm hiểu về những biện pháp giải quyết vấn nạn này của Việt Nam cũng những bài học kinh nghiệm thực tiễn của các nước trên thế giới.   

Mua bán người là một vấn nạn toàn cầu mà những nguyên nhân và hậu quả của nó khá phức tạp về mặt sức khỏe và xã hội. Người tham dự sẽ được nghe những đại diện của các tổ chức chính phủ, đa chính phủ và phi chính phủ thảo luận những phạm vi, kiểu mẫu và nỗ lực phòng chống mua bán người tại Việt Nam và khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Người tham dự sẽ học cách tiếp cận và phỏng vấn các nạn nhân bị mua bán và thảo luận về những triệu chứng của chấn thưong tâm lý và các bước điều trị ban đầu cho nạn nhân bị mua bán. 

 

Hội thảo 7B*: Tăng cường các chương trình và hợp tác (Ngày 6 - Ngày 7 Tháng 6) – Denis Scott, Thạc sỹ

Giáo viên, những người thực hiện dịch vụ xã hội và những người làm việc phi lợi nhuận thường tương tác với các gia đình và thanh niên dưới hình thức không chính thức. Những người tham dự hội thảo này sẽ thảo luận về những cách khác nhau mà các chuyên gia có thể cộng tác với thân chủ và các tình nguyện viên để xây dựng các chương trình cộng đồng mạnh mẽ hơn để thu hút  những người tham gia với giáo dục thực nghiệm. Những người tham dự hội thảo sẽ có cơ hội để tìm hiểu một số phương pháp tốt nhất trong giáo dục thực nghiệm và chia sẻ kiến thức về các chương trình, trại, câu lạc bộ, hoặc các hoạt động ngoại khóa của chính họ. Hội thảo sẽ thúc đẩy sự tham gia của những người tham dự. Những người tham dự phải có chuẩn bị để làm nổi bật những ví dụ về những thành công trong chương trình của họ và chia sẻ các kịch bản cải tiến.

* Hội thảo chỉ dành cho những tập huấn viên/ tình nguyện viên đã tham dự tập huấn học tập thông qua thực nghiệm trước đây được chấp thuận.

 

Các hội thảo sẽ bắt đầu lúc 8g30’ và kết thúc 16g30’ mỗi ngày, bao gồm 90 phút nghỉ và ăn trưa.