Nhan đề: 
Thực trạng tiếp cận giáo dục của trẻ em lang thang đường phố tỉnh An Giang
Tác giả: 
Lê Thị Hồng Hạnh
Nguồn trích: 
Tạp chí khoa học trường Đại học Đồng Tháp
Năm xuất bản: 
2016
Số: 
22
Từ khoá: 
trẻ em lang thang; tiếp cận giáo dục,An Giang