Nhan đề: 
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dạy học của giáo viên phổ thông tỉnh An Giang
Tác giả: 
Trần Thị Kim Liên
Nguồn trích: 
Kỷ yếu Hội thảo Phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục: Xu hướng Việt Nam và Thế giới
Năm xuất bản: 
2016
Từ khoá: 
Giáo dục; Năng lực nghề nghiệp; An Giang