Hội thảo khoa học “Nhu cầu giáo viên phổ thông và dạy nghề ở An Giang đến năm 2030 – Kết quả dự báo”

Sáng ngày 11/4/2017, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn tổ chức Hội thảo khoa học “Nhu cầu giáo viên phổ thông và dạy nghề ở An Giang đến năm 2030 – Kết quả dự báo”. Hội thảo thuộc đề tài cấp Tỉnh “Nghiên cứu dự báo nhu cầu giáo viên phổ thông và dạy nghề ở An Giang đến năm 2030” do Ths. Trần Thị Kim Liên làm chủ nhiệm. Hội thảo được tổ chức nhằm thu thập các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các sở, ngành, trường học về kết quả đề tài sau gần 2 năm thực hiện và đặc biệt là kết quả dự báo.

Đến tham dự hội thảo có Ts. Trương Công Thanh – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục mầm non và phổ thông (Viện Nghiên cứu Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh), Ths. Lê Minh Tùng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang, và các đại biểu đại diện cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang, Trường Đại học An Giang, trường Cao đẳng Nghề An Giang và các thành viên tham gia thực hiện đề tài.

Tại hội thảo, Ths. Trần Thị Kim Liên báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài, Ts. Trần Thị Hồng (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) trình bày kết quả dự báo. Sau phần trình bày của nhóm nghiên cứu, các chuyên gia và các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp về phương pháp dự báo, các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả dự báo và dự báo nhu cầu chất lượng giáo viên phổ thông và dạy nghề ở An Giang.

Kết thúc hội thảo, Ths. Trần Thị Kim Liên thay mặt Ban Tổ chức tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự. Trên cơ sở các góp ý này, chủ nhiệm đề tài và các thành viên thực hiện đề tài sẽ có sự điều chỉnh và bổ sung nhằm hoàn chỉnh kết quả dự báo nhu cầu giáo viên phổ thông và dạy nghề ở An Giang giai đoạn từ nay đến năm 2030.