Hội thảo "Công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng năm 2017"

Được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Trường Đại học An Giang phối hợp với Đại học West Virginia, Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo tập huấn về Công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng năm 2017 (lần thứ 12)  tại Trường Đại học An Giang sẽ diễn ra từ ngày 22/5/2017 đến 07/6/2017.

Hội thảo cung cấp, chia sẻ thông tin, kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng; chuyển giao kiến thức và cung cấp kỹ năng thực hành công tác xã hội cho cán bộ, giảng viên, sinh viên các trường đại học, cán bộ và nhân viên công tác xã hội của các cơ quan, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ và những người quan tâm đến công tác xã hội phục vụ cộng đồng.

Thông tin chi tiết về Hội thảo và việc đăng ký tham dự, mời xem các văn bản đính kèm.

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn