Chương trình hội thảo Công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng năm 2017 tại Trường Đại học An Giang

HỘI THẢO 1: LIỆU PHÁP TẬP TRUNG VÀO GIẢI PHÁP: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THÔNG QUA TRƯỜNG HỢP (22 - 24/5) Neal Newfield, Tiến sỹ, Nhân viên Công tác xã hội thực hành lâm sàng độc lập

Hội thảo đưa ra những khái niệm cơ bản về Liệu pháp tập trung vào giải pháp. Người tham dự sẽ học cách nhận diện các ngoại lệ đối với những vấn đề đặt ra mục tiêu làm giảm sức đề kháng và vai trò của bạn như là một nhân viên xã hội là gì nếu bạn không phải là một người giải quyết vấn đề? Các loại thân chủ khác nhau sẽ được nhận diện và làm thế nào để đáp ứng tốt nhất cho họ. Thời gian sẽ được dành để kiểm tra các câu hỏi ngoại lệ, câu hỏi thần kỳ, câu hỏi mở rộng, câu hỏi về mối quan hệ và các hình thức hỏi khác cùng với lời khen ngợi và tầm quan trọng của các mối quan hệ khiến thân chủ trở thành nhân tố thay đổi. Phỏng vấn tạo động lực và các yếu tố phổ biến để trị liệu thành công sẽ được nhận diện. Các kỹ thuật sẽ được thực hành trong hội thảo.

HỘI THẢO 2:  ĐƯỜNG PHỐ LÀ NHÀ CỦA TÔI: LÀM VIỆC VỚI TRẺ EM ĐƯỜNG PHỐ (Ngày 25 và 26/5) – Loan Lương, Cử nhân.

Cây Mai là một dự án dài hạn làm việc với thanh thiếu niên đường phố ở thành phố Hồ Chí Minh. Bài học được rút ra từ thực tiễn liên quan đến việc giảm tác hại, can thiệp khủng hoảng và làm thế nào để một người với vị trí của một nhân viên công tác xã hội làm việc có hiệu quả với thanh thiếu niên này sẽ được trình bày. Tiến trình quản lý ca gồm 6 bước sẽ được trình bày.

HỘI THẢO 3:  TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI CHO CÁC NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI: TÂM LÝ HỌC VỀ BẤT CÔNG XÃ HỘI VÀ ĐỊNH KIẾN XÃ HỘI (Ngày 29-31/5) – Jim Keim, Thạc sỹ Công tác xã hội, Nhân viên Công tác xã hội thực hành lâm sàng độc lập.

Hội thảo này sẽ xem xét các khía cạnh chung của tâm lý học nhóm, bao gồm các sai sót ghi nhận, khuôn mẫu và giả thuyết thế giới giả, đóng góp vào định kiến ​​và những bất công xã hội khác. Sau đó chúng ta sẽ xem xét các nghiên cứu gợi ý các cách để chống lại các khuynh hướng của con người. Mục tiêu của hội thảo là giúp những người tham dự có được các phương pháp tiếp cận thực tế để giúp đỡ cả người gây ra và nạn nhân của định kiến ​​xã hội.

HỘI THẢO 4:  LÀM VIỆC VỚI CÁC THÂN CHỦ NGHIỆN THUỐC: NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN BẠN CẦN BIẾT (Ngày 1 và 2/6) – Susan Newfield, RN, Ph.D., APRN, BC

Hội thảo này sẽ xác định tình trạng lạm dụng thuốc, kiểm tra sinh học của nghiện thuốc và tác động của nó đối với cá nhân về mặt thể chất cũng như tâm lý. Các chất gây nghiện phổ biến cũng như các loại thuốc được dùng để giúp người ta rút ra khỏi thuốc sẽ được xác định. Tiếp cận phương pháp điều trị tâm lý tình trạng lạm dụng thuốc sẽ được trình bày và  dự phòng tái nghiện sẽ được thảo luận. Các kỹ thuật can thiệp tâm lý sẽ được thực hiện trong hội thảo.

HỘI THẢO 5: ĐÁP ỨNG NHU CẦU TÂM LÝ VÀ SỨC KHỎE TINH THẦN LÂU DÀI CỦA PHỤ NỮ BỊ MUA BÁN (Ngày 5 – 7/6)Suzanne Anderson, DPST, MSW.

Hội thảo này sẽ giải quyết các tác động lâu dài của tổn thương do mua bán, đau buồn, mất mát và các can thiệp dài hạn để hỗ trợ việc phục hồi các nạn nhân bị mua bán, phát triển xung quanh khuôn khổ giáo dục, kinh nghiệm, nghị lực, đoan chắc, kể lại, giới thiệu, ủng hộ, tuyên truyền và hiện thực hoá với trọng tâm là phát triển khả năng phục hồi.

N.T.L