Cập nhật sách mới

Nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên, sinh viên và bạn đọc gần xa, Thư viện Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn hiện đã bổ sung vào tủ sách 18 tài liệu về phương pháp và lý thuyết nghiên cứu (có danh mục kèm theo). Thư viện xin thông báo đến toàn thể các cán bộ nghiên cứu, giảng viên, sinh viên biết để có thể sử dụng theo nhu cầu. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Nguyễn Thái Ngọc Hà, email: ntnha@agu.edu.vn

Đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
danh muc sach moi bo sung ngay 07082017.xlsx17.2 KB