Nhan đề: 
Nhu cầu việc làm của phụ nữ yếu thế ở Thành phố Long Xuyên,tỉnh An Giang hiện nay
Tác giả: 
Ths. Phan Thái Bích Thủy
Nguồn trích: 
Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp, ISSN 0866-7675
Năm xuất bản: 
2017
Số: 
24
Từ khoá: 
Nhu cầu việc làm, phụ nữ yếu thế, Thành phố Long Xuyên
Tóm tắt: 

Nghiên cứu nhằm mục đích xác định những mong muốn, đòi hỏi của phụ nữ yếu thế hiện nay đối với việc làm, qua đó, cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho nhóm yếu thế. Số liệu của nghiên cứu được thu thập từ 384 phụ nữ yếu thế trong độ tuổi lao động hiện đang sinh sống tại thành phố Long Xuyên. Các phương pháp kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố, thống kê mô tả và kiểm định ANOVA được sử dụng trong nghiên cứu. Kết quả cho thấy phụ nữ yếu thế quan tâm đến nhu cầu để tồn tại thông qua công việc hơn là nhu cầu để phát triển. Trong đó, nhu cầu ưu tiên là nhu cầu có được một công việc ổn định.