Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Tỉnh “Nghiên cứu dự báo nhu cầu giáo viên phổ thông và dạy nghề ở An Giang đến năm 2030”

Sáng ngày 30/08/2017, Hội đồng Khoa học và Công nghệ nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Tỉnh Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn (TTNCKHXHNV) đã họp nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu dự báo nhu cầu giáo viên phổ thông và dạy nghề ở An Giang đến năm 2030” do ThS. Trần Thị Kim Liên làm chủ nhiệm.

Hội đồng do PGS, TS. Ngô Minh Oanh (Viện trưởng Viện Nghiên cứu giáo dục, Trường ĐHSP TP.HCM) là Chủ tịch Hội đồng; ThS. Lê Minh Tùng (Chủ tịch Liên hiệp các hội KHKT tỉnh An Giang) - Phản biện 1; TS. Trương Công Thanh (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Mầm non và Phổ thông, Viện Nghiên cứu Giáo dục, Trường ĐHSP TP.HCM) – Phản biện 2. Các ủy viên hội đồng gồm có Bà Đặng Thị Hoa Rây (Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh An Giang),  Bà Nguyễn Thị Nga (Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang), Ông Nguyễn Đăng Giai (Trưởng ban Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang), ThS. Trần Thanh Hải (Phó phòng Đào tạo, Trường Đại học An Giang), ThS. Nguyễn Trúc Lâm (Giám đốc TTNCKHXHNV). Ông Ngô Văn Chúng - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang, TS. Lê Thị Liên và Bà Nguyễn Lan Tuyền (thành viên của đề tài) là đại biểu tham dự.

Hội đồng đã làm việc theo Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của UBND tỉnh An Giang. ThS. Trần Thị Kim Liên thay mặt nhóm nghiên cứu đã báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu và các thành viên của Hội đồng đã cho ý kiến phản biện.

Hội đồng đánh giá đề tài có giá trị khoa học và thực tiễn,về cơ bản, nghiên cứu đã đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đặt ra. Thay mặt cho Hội đồng, PGS, TS. Ngô Minh Oanh yêu cầu nhóm nghiên cứu bổ sung và chỉnh sửa một số nội dung và hình thức theo góp ý của các thành viên Hội đồng, đồng thời, đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tiếp tục hỗ trợ chủ nhiệm đề tài trong quá trình chỉnh sửa, hoàn chỉnh  báo cáo trước khi nghiệm thu chính thức. Hội đồng đã bỏ phiếu chấm điểm đánh giá, kết quả đề tài xếp loại Khá (điểm trung bình đạt 82,8 điểm).

Thay mặt cho nhóm nghiên cứu, ThS. Trần Thị Kim Liên tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng; trên cơ sởcác nhận xét của ủy viên phản biện hội đồng, kết luận của Chủ tịch Hội đồng, chủ nhiệm đề tài và các thành viên sẽ có sự điều chỉnh và bổ sung nhằm hoàn chỉnh báo cáo kết quả đề tài, tiến tới báo cáo nghiệm thu chính thức vào tháng 10/2017.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Nguyễn Thái Ngọc Hà