Kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì và xét duyệt đề cương nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh “Đánh giá chất lượng nguồn lao động, tình hình sử dụng, phân công lao động nông thôn ở An Giang”

Sáng ngày 06/9/2017, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì và xét duyệt đề cương nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh “Đánh giá chất lượng nguồn lao động, tình hình sử dụng, phân công lao động nông thôn ở An Giang” do Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế miền Nam, Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn - Trường Đại học An Giang đăng ký dự tuyển.

Hội đồng do TS. Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, là Chủ tịch; ThS. Hoàng Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang, là Phó Chủ tịch; hai phản biện là GS, TS. Ngô Văn Lệ, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh và TS. Võ Công Nguyện, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ; và các ủy viên, ThS. Lê Minh Tùng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang, ThS. Nguyễn Sĩ Lâm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, Ông Châu Văn Ly, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang, Bà Lý Thị Thanh Tuyến, Phó Trưởng phòng Kinh tế ngành, Văn phòng UBND tỉnh An Giang, ThS. Nguyễn Ngọc Mộng Kha, Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang. Ngoài ra còn có đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang và 3 nhóm nghiên cứu đại diện cho 3 tổ chức đăng ký dự tuyển.

Các nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt đề cương đăng ký dự tuyển và sau đó trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng.

Kết quả làm việc, Hội đồng KHCN đã tư vấn chọn Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Đại học An Giang là tổ chức chủ trì nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh “Đánh giá chất lượng nguồn lao động, tình hình sử dụng, phân công lao động nông thôn ở An Giang”.

Đề cương của nhóm nghiên cứu được Hội đồng đánh giá cao về ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng yêu cầu nhóm nghiên cứu bổ sung và chỉnh sửa một số nội dung để đề cương được hoàn chỉnh.

Thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS. Trần Thị Kim Liên tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng; trên cơ sở các nhận xét của các ủy viên phản biện, kết luận của Chủ tịch Hội đồng, chủ nhiệm đề tài và các thành viên sẽ có sự điều chỉnh và bổ sung nhằm hoàn chỉnh đề cương.

“Đánh giá chất lượng nguồn lao động, tình hình sử dụng, phân công lao động nông thôn ở An Giang”là một trong 22 nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt theo Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2017 - 2018. 

                                                                                                                                                                                                                          NTNH