Nhan đề: 
Tìm hiểu một số loại hình nghệ thuật dân gian Khmer An Giang
Tác giả: 
CN. Nguyễn Thái Ngọc Hà
Nguồn trích: 
Thông tin khoa học - Trường Đại học An Giang
Năm xuất bản: 
01/2012
Số: 
49, Chuyên đề mừng Xuân Nhâm Thìn 2012