Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2018

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2018. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đề xuất theo các hướng:Ưu tiên thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/6/2012 của Tỉnh ủy An Giang về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 07 chương trình KHCN trọng điểm của tỉnh An Giang theo Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 05/12/2013, ứng dụng KHCN vào lĩnh vực công nghệ sau thu hoạch, công nghệ chế biến. Thời gian gửi đề xuất từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/3/2018. Thông tin chi tiết đề nghị xem toàn văn Thông báo đính kèm.

N.T.L

 

Đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
TB de xuat nhiem vu KHCN cap tinh nam 2018.doc100.5 KB