Nhan đề: 
Nhận thức của sinh viên Khoa Sư phạm Trường Đại học An Giang về quyền tác giả trong nghiên cứu khoa học
Tác giả: 
CN. Nguyễn Thái Ngọc Hà
Nguồn trích: 
Tạp chí Giáo dục, ISSN 2354-0753
Năm xuất bản: 
2018
Trang: 
60 - 64, bìa 3
Số: 
422, kỳ 2 - 1/2018
Từ khoá: 
nhận thức, quyền tác giả, nghiên cứu khoa học
Tóm tắt: 

Nghiên cứu hướng đến mục tiêu làm rõ nhận thức của sinh viên về quyền tác giả trong nghiên cứu khoa học. Qua khảo sát 303 sinh viên Khoa Sư phạm Trường Đại học An Giang cho thấy, phần lớn sinh viên chỉ mới biết những yêu cầu cơ bản về tôn trọng quyền tác giả trong nghiên cứu khoa học, sinh viên còn khá lúng túng trong việc vận dụng vào việc học tập và nghiên cứu, cụ thể là không biết trích dẫn như thế nào là đúng quy định để không bị xem là đạo lại công trình của người khác hoặc xây dựng tài liệu tham khảo như thế nào là phù hợp. Vì vậy, việc tăng cường các hoạt động giáo dục trong nhà trường nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về quyền tác giả trong nghiên cứu khoa học thông qua vai trò của giảng viên là rất cần thiết.