Tên đề tài: 
Nghiên cứu dự báo nhu cầu giáo viên phổ thông và dạy nghề ở An Giang đến năm 2030
Chủ nhiệm đề tài: 
ThS. Trần Thị Kim Liên
Tình trạng: 
ĐNT
Cơ quan chủ trì: 
Trung tâm Nghiên cứu KHXH&NV
Cơ quan quản lý: 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang
Cấp quản lý: 
Tỉnh
Thời gian thực hiện: 
10/2015 - 10/2017
Năm hoàn thành báo cáo: 
2017
Lĩnh vực: 
Giáo dục