NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI VIỆT NAM 25 THÁNG 3

Ngày 15/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1791/QĐ-TTg về Ngày Công tác xã hội Việt Nam. Theo Quyết định, Ngày Công tác xã hội Việt Nam là ngày 25 tháng 3 hàng năm. Việc tổ chức Ngày Công tác xã hội Việt Nam nhằm:

- Tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề công tác xã hội; ghi nhận vai trò và đóng góp của người làm công tác xã hội trong việc tham gia giải quyết các vấn đề của cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội, góp phần bảo đảm thực hiện quyền con người, công bằng, tiến bộ xã hội và hạnh phúc của nhân dân;

- Phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách” và tinh thần thương yêu, tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau của người Việt Nam;

- Thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trợ giúp các cá nhân, gia đình và cộng đồng gặp hoàn cảnh khó khăn và phát huy vai trò của người làm công tác xã hội.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố tổ chức kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” năm 2018 với chủ đề “Công tác xã hội - Vì hạnh phúc nhân dân” .

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang đã có kế hoạch tổ chức “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” năm 2018 tại tỉnh với các hoạt động như: Tổ chức họp mặt kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam”, tổ chức tuyên truyền “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” với chủ đề “Công tác xã hội - Vì hạnh phúc nhân dân” trên các phương tiện thông tin đại chúng..

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn - Trường Đại học An Giang trong những năm qua đã triển khai các hoạt động có ý nghĩa nhằm tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề công tác xã hội, nâng cao năng lực chuyên môn của người làm công tác xã hội, tư vấn và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Các hội thảo Công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Đại học West Virginia Hoa Kỳ đã cung cấp kiến thức và kỹ năng thực hành nghề công tác xã hội cho hơn một trăm lượt cán bộ, giảng viên, sinh viên và nhân viên công tác xã hội mỗi năm; dự án Nâng cao năng lực các dịch vụ tâm lý xã hội cho trẻ em bị nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được tài trợ bởi USAID, WWO đã giúp cho hơn một trăm trẻ em bị nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được tiếp cận với các dịch vụ y tế, dinh dưỡng, giáo dục và tâm lý xã hội…

N.T.L