Công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2017

Ngày 22/3/2018, Phòng Thương mại và Công Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã công bố Báo cáo thường niên Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2017.  Trong bảng xếp hạng PCI 2017, Quảng Ninh có số điểm 70,7 trên thang điểm 100, ở vị trí dẫn đầu; tiếp theo đó là Đà Nẵng, Đồng Tháp, Long An, Bến Tre, Vĩnh Long, Quảng Nam, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Cần Thơ trong nhhóm 10 tỉnh, thành phố đứng đầu. Tỉnh An Giang có thứ hạng 32 (62, 16 điểm), tăng 6 bậc so với năm 2016. Thông tin chi tiết xem tại địa chỉ website PCI Việt Nam.

N.T.L