Hội thảo "Công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng năm 2018"

Được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Trường Đại học An Giang phối hợp với Đại học West Virginia, Hoa Kỳ sẽ tổ chức Hội thảo tập huấn về Công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng năm 2018 (lần thứ 13) tại Trường Đại học An Giang từ ngày 21/5/2018 đến 06/6/2018.

Hội thảo cung cấp, trao đổi thông tin, kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng; tập huấn kỹ năng thực hành công tác xã hội chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho cán bộ, giảng viên, sinh viên các trường đại học, cán bộ và nhân viên công tác xã hội trong các cơ quan, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ ở An Giang và các địa phương khác của Việt Nam.

Các chủ đề của hội thảo năm nay gồm: (1) Cách thức tiếp cận các chấn thương tâm lý nói chung (Generic Trauma Therapy a Strategic Approach); (2) Lắng nghe tiếng nói thanh thiếu niên: Nên làm gì với những điều bạn nghe được (Listening to Adolescent Voice: What To Do with What You Hear); (3) Sáng tạo trong đời sống hàng ngày và khả năng phục hồi sau chấn thương (Everyday Creativity and Resilience);  (4) Chăm sóc và chữa lành chấn thương đã được tiết lộ (Trauma-Informed Care and Healing); (5) Các vấn đề liên quan về liệu pháp Nhận thức Hành vi (The ABCs of Cognitive Behavioral Therapy); (6)Thực hành phương pháp tập trung (Mindfulness Practice).

N.T.L