Hội thảo "Công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng năm 2018"

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc Hội thảo
Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc Hội thảo
Hiệu trưởng Trường ĐHAG tặng hoa cho các giảng viên và nhà tài trợ
Báo cáo tổng kết các hoạt động của Hội thảo
Các đại biểu tham dự Lễ bế mạc Hội thảo