Hội thảo Giải pháp quản trị doanh nghiệp dựa trên nền tảng mã nguồn mở Odoo"

Các đại biểu tham dự Hội thảo