Khảo sát đề tài cấp Tỉnh "Đánh giá chất lượng nguồn lao động, tình hình sử dụng phân công lao động nông thôn ở An Giang"

ThS. Trần Thị Kim Liên thực hiện thảo luận nhóm lao động nông thôn tại xã An Hòa, huyện Châu Thành
Nhóm điều tra thực hiện khảo sát tại xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn
Nhóm điều tra thực hiện khảo sát tại thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên
ThS. Trần Thị Kim Liên phỏng vấn sâu cán bộ
Nhóm điều tra khảo sát lao động nông thôn