Thư mời viết tham luận hội thảo "Lịch sử 230 năm từ thủ Đông Xuyên đến thành phố Long Xuyên (1789-2019)"

Hội Khoa học Lịch sử tỉnh An Giang phối hợp với Thành ủy và UBND thành phố Long Xuyên, Hội Khoa học Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức hội thảo khoa học " Lịch sử 230 năm từ thủ Đông Xuyên đến thành phố Long Xuyên (1789 - 2019)" vào tháng 4-2019. Kính mời các tổ chức khoa học và nhà nghiên cứu tham gia viết tham luận Hội thảo. Thời gian nhận bài từ ngày ra thông báo đến ngày 20/3/2019.

N.T.L

Đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
Thu moi viet bai Hoi thao.pdf148.51 KB