Hướng dẫn tra cứu, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia đã xây dựng cơ sở dữ liệu Nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ việc tra cứu, khai thác, sử dụng của các tổ chức, cá nhân tại địa chỉ http:// sti.vista.gov.vn. Để khai thác, sử dụng thuận tiện, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia đã phát hành tài liệu hướng dẫn sử dụng (file đính kèm). 

N.T.L

 

Đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
Tai lieu HDCSDL ve KHCN (1).pdf2.48 MB