Tên đề tài: 
Thực trạng tự học nghe nói tiếng Anh của học sinh lớp 7 ở một số trường THCS trên địa bàn huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
Chủ nhiệm đề tài: 
Huỳnh Thị Tường Vy
Tình trạng: 
ĐNT
Cơ quan chủ trì: 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn
Cơ quan quản lý: 
Trường Đại học An Giang
Cấp quản lý: 
Trường
Thời gian thực hiện: 
8 - 12/2012
Năm hoàn thành báo cáo: 
2012
Lĩnh vực: 
Giáo dục
Từ khoá: 
Tự học, tiếng Anh, THCS, Châu Phú