Tên đề tài: 
Nghiên cứu mức độ thụ hưởng chính sách hỗ trợ Bảo hiểm y tế cho phụ nữ nghèo ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
Chủ nhiệm đề tài: 
Trần Phan Như Ý
Tình trạng: 
ĐNT
Cơ quan chủ trì: 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn
Cơ quan quản lý: 
Trường Đại học An Giang
Cấp quản lý: 
Trường
Thời gian thực hiện: 
8 - 12/2012
Năm hoàn thành báo cáo: 
2012
Lĩnh vực: 
Xã hội học