Nhan đề: 
Một số giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Ngữ văn cho các trường trung học trên địa bàn tỉnh An Giang
Tác giả: 
ThS. Mai Thị Vân
Nguồn trích: 
Kỷ yếu hội thảo Những vấn đề văn học, ngôn ngữ và dạy - học Ngữ văn ( trường Đại học An Giang)
Năm xuất bản: 
11/2017