Nhan đề: 
Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Ngữ văn ở một số trường THCS trên địa bàn tỉnh An Giang (Nghiên cứu trường hợp tại trường THCS Lương Thế Vinh)
Tác giả: 
Mai Thị Vân & Phan Thị Yến
Nguồn trích: 
Tạp chí dạy và học ngày nay, ISSN: 1859-2694
Năm xuất bản: 
6/2017