Nhan đề: 
Lỗi viết câu trong xây dựng đoạn văn của học sinh người Khmer ở các trường THCS huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang
Tác giả: 
Mai Thị Vân
Nguồn trích: 
Tạp chí dạy và học ngày nay, ISSN: 1859-2694
Năm xuất bản: 
10/2017