Nhan đề: 
Một số biện pháp phát triển vốn từ cho trẻ mầm non
Tác giả: 
Mai Thị Vân & Trương Chí Hùng
Nguồn trích: 
Tạp chí dạy và học ngày nay, ISSN: 1859-2694 (Số đặc biệt)
Năm xuất bản: 
10/2017